Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Van 1 januari tot en met 30 juni 2018 kunnen organisaties subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor ouders met een lage taalvaardigheid. De subsidieregeling is een initiatief van de ministeries OCW, SZW en VWS in het kader van het programma ‘Tel Mee Met Taal’ ter vermindering van laaggeletterdheid. Dit meldt Tel Mee Met Taal.

1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Wanneer ouders laaggeletterd zijn, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind. Organisaties die te maken hebben met laaggeletterde ouders kunnen vanaf 1 januari 2018 subsidie aanvragen voor activiteiten die de taalvaardigheid van laaggeletterde ouders vergroten, of voor activiteiten die bijdragen aan communicatie tussen ouders en hun kinderen en tussen ouders en school. 
 
Laagtaalvaardige ouders hebben grote moeite om te communiceren met en over hun kinderen. Het stimuleren van de taalontwikkeling van ouders en hun kinderen loont; het vergroot de kansen van zowel ouders als kinderen. Zo worden ouders meer betrokken bij de opleiding van hun kinderen en verbetert hun communicatie met de school en kinderopvang. Ouders krijgen meer zelfvertrouwen en vergroten hun kansen op het vinden van (vrijwilligers)werk en het volgen van een opleiding. Door een taalrijke omgeving thuis worden kinderen bovendien zelf taalvaardiger, omdat ze vaker worden voorgelezen en zelf meer gaan lezen.
 
De subsidieregeling van ‘Tel Mee Met Taal’ biedt tal van mogelijkheden om met de taalvaardigheid van ouders aan de slag te gaan. Het grootste deel van het beschikbare budget is gereserveerd voor taallessen voor ouders, bijvoorbeeld in de context van het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Maar er is ook budget beschikbaar voor onder meer professionalisering van docenten of vrijwilligers, onderzoek, het ontwikkelen van (les)methodes en projecten die bijdragen aan een taalrijke thuisomgeving of betere communicatie tussen ouders en school. 
 
De subsidieregeling voor laagtaalvaardige ouders is onderdeel van het programma ‘Tel Mee Met Taal’. Hiermee geeft het Kabinet een impuls aan het voorkomen en verminderen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Meer informatie is te vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids