Normal_normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Woensdag 22 november organiseert hogeschool Inholland Haarlem het congres ‘Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren’. Inholland-docent Simon Klein zal dan ook zijn gelijknamige boek presenteren. Dit meldt Inholland.

In de begeleiding van laagbegaafde jongeren staat het vinden en stimuleren van hun talenten centraal. Wanneer leerkrachten en andere begeleiders beter in staat zijn de sterke kanten van kinderen te ontdekken en te stimuleren, zullen zij op den duur minder vaak begeleiding nodig hebben. Een kind dat ‘gezien’ wordt door een leraar zal eerder goed terecht komen dan een kind dat de kans krijgt te verdwijnen in de anonimiteit van een (te) grote klas. Door geld te investeren in goed onderwijs, kan er bespaard worden op zorg en hulpverlening.

Docenten krijgen er echter steeds meer taken bij waardoor het moeilijker wordt om individuele aandacht te schenken aan leerlingen. Juist jongeren met een lage begaafdheid lijken daar de dupe van te worden. Door de docenten goed te trainen en de taken in de klas te verlichten, krijgen meer kinderen de kans die ze verdienen.

Bovenstaande thematiek staat centraal tijdens het congres. Onder andere het Landelijk Kenniscentrum LVB, de Jeugdhulpverleningsorganisatie MEE, Bureau Halt en Hogeschool Inholland bundelen hun kennis tijdens dit unieke evenement. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met uitgeverij Coutinho.

Voor meer informatie over het congres of over het onderwerp zelf kunt u contact opnemen met Simon Klein, docent bij Inholland en auteur van het boek Talentbegeleiding bij laagbegaafde jongeren - Heb jij de Factor-i, per telefoon 06-48421305 of per mail info@klassenkanjers.nl. Meer informatie en een inschrijfformulier voor dit congres is te vinden op www.coutinho.nl.