Normal_samenwerking

Prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, gaf enige dagen geleden een masterclass bij de Onderwijsraad. Hierin gaf hij een toelichting op de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking op het gebied van onderwijs. Dit meldt de Onderwijsraad.

Het thema van de masterclass sloot onder andere aan op het recente advies van de Onderwijsraad Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. Boogers bepleit dat de regio steeds belangrijker wordt. Hij definieert regio aan de hand van drie onderdelen: een strategische visie op een gebied, een maatschappelijke werkelijkheid en een bestuurlijke structuur. Een regio is volgens hem pas succesvol als deze drie dingen samenvallen.
 
Boogers noemde in zijn presentatie een aantal punten voor succesvolle regionale samenwerking. Ten eerste is er een strategische visie nodig: wie zijn wij als regio en hoe verhouden we ons tot onze omgeving? Wat is de plek van het onderwijs daarin? En wat hebben we te bieden in de regio? Vaak wordt een regio gezien als een optelsom van wensen van individuele partners, maar dat is volgens Boogers geen visie. Hiervoor is leiderschap nodig, en een bestuurlijke structuur. Verder moet er gebruik worden gemaakt van al bestaande maatschappelijke netwerken waarin voortgebouwd kan worden op de mate waarin organisaties met elkaar verweven zijn. Denk hierbij ook aan informele netwerken en warme contacten, dit is de bron voor regionale samenwerking. Tenslotte is maatschappelijke betrokkenheid ook heel belangrijk. Boogers adviseert om externe partijen, zoals bijvoorbeeld de kritische pers, toe te laten zien op de samenwerking.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids