Normal_nederlandse_vlag__vlag__nederland

Migranten die niet binnen drie jaar geslaagd zijn voor hun inburgeringsexamen hebben onlangs een boete gekregen. Het gaat om een groep van meer dan 500 asielzoekers. Punt van discussie is of deze boete voor iedereen even terecht is. Dat meldt NOS.

Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, vindt niet dat al deze honderden migranten verweten kan worden dat zij hun examen niet op tijd hebben gehaald. Zij stelt dat de schuld vaak genoeg ligt buiten de asielzoeker. Zo komt het geregeld voor dat een aanvraag die op tijd is gedaan pas veel te laat wordt behandeld. Ook zitten er aan de nieuwe inburgeringswet van 2013 - waarbij migranten hun voorbereiding op het examen zelf moeten regelen - volgens Manson behoorlijk wat haken en ogen.

Het doel om asielzoekers zo snel mogelijk te laten inburgeren, wordt eerder belemmerd dan bevorderd, stelt de directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Als valkuilen noemt zij de gebrekkige informatievoorziening en de financiële drempel waar mensen tegenaan lopen. Asielzoekers die bij DUO tot 10.000 euro lenen voor de examenvoorbereiding krijgen het geleende bedrag terug als zij slagen. Zo niet, dan moet alles worden terugbetaald. Daarbovenop komt de boete plus de druk om het examen alsnog te halen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen mensen niet zomaar een boete. Middels een brief worden zij op de hoogte gebracht van de situatie. Daarbij wordt gevraagd waarom de migrant niet kan voldoen aan de plichten. Een boete wordt alleen gegeven als iemand geen goede reden geeft. Als er wel een gegronde reden is, kan het inburgeringsexamen worden uitgesteld met twee jaar. Bovendien kan de groep migranten die onlangs een boete kreeg altijd nog bezwaar indienen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids