Normal_universiteit_maastricht__2_

De Universiteit Maastricht (UM) en de Gemeente Maastricht starten een pilot met de naam Match om vrijwilligersprojecten, studenten en bewoners meer met elkaar te verbinden. In de pilot gaan teams vanuit de UM, de gemeente en Trajekt samen aan de slag als makelaar. Vanuit die rol probeert het team inzicht te krijgen in de werkwijze van diverse vrijwilligersorganisaties, studenten en bewoners hun maatschappelijke inzet beter te matchen. Dat meldt de gemeente Maastricht.

De pilot is onderdeel van het actieprogramma Student en Stad waarin de gemeente, universiteit en hogeschool samenwerken om leefbaarheid en integratie tussen studenten en bewoners te optimaliseren. De pilot past naadloos in het nieuwe strategisch programma “Community at the Core”, waarin de UM meer mogelijkheden wil creëren om studenten te verbinden met de plaatselijke gemeenschap.

Maatschappelijke organisaties, diverse bewonersgroepen en de snel wisselende (internationale) studentenpopulatie weten elkaar nog te weinig te vinden. Dit terwijl veel studenten graag allerlei maatschappelijke activiteiten ontwikkelen naast hun studie. Met de pilot Match gaan gemeente en universiteit deze kloof dichten. Dat is zowel voor de stad als de studenten een win win situatie.

Studenten kunnen vanuit hun achtergrond een rol spelen in de diverse wijken. Omgekeerd komen buurtbewoners en organisaties graag in contact met studenten die op een praktische manier hulp kunnen bieden. Er zijn al goede initiatieven waarbij studenten betrokken zijn bij vrijwilligersactiviteiten. Match gaat die verbinding leggen op grotere schaal, door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Bewonersorganisaties, woningcorporaties en Trajekt staan positief tegenover het voorstel en willen graag meedenken.

Uiteindelijk moet er een methode ontwikkeld worden waarmee student en het vrijwilligerswerk met elkaar gematcht worden. Daarmee is de pilot een opmaat richting een meer structurele betrokkenheid van studenten, onder andere via het curriculum van zowel UM als Zuyd Hogeschool. In augustus van dit jaar worden de eerste bevindingen geëvalueerd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids