Logo_cito-logo

Cito heeft onlangs het NRTO-keurmerk ontvangen: een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden, verstrekt dit keurmerk. Dat meldt Cito.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft vastgesteld dat Cito voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee toont Cito aan dat het voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Cito was al in het bezit van het CRKBO-keurmerk.

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids