Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Socioloog en ‘antipest-professor’ René Veenstra geeft woensdag 21 september twee lezingen speciaal voor kinderen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De lezingen ‘De pest aan pesten’ vallen middenin de Week Tegen Pesten, de jaarlijkse landelijke campagne die maandag weer van start is gegaan. Veenstra wil tijdens zijn lezing aan de kinderen laten zien hoe pesten werkt en wat je aan pesten kunt doen. Dit meldt de RUG. 

Ruim tweehonderd leerlingen uit groep 7 en 8 zullen de lezingen van Veenstra bijwonen. Zijn belangrijkste boodschap aan hen is dat het belangrijk is om elkaar te helpen als pesten zich voordoet want het is voor iedereen beter als pesten stopt. Maandag maakte staatssecretaris Dekker van Onderwijs nog bekend dat er op scholen minder wordt gepest dan twee jaar geleden. Aandacht voor pesten blijft echter nodig omdat er toch nog steeds veel kinderen mee te maken krijgen, aldus Dekker. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelde eerder zelfs dat het antipest-beleid op veel scholen onvoldoende werkt waardoor pesten nog een groot probleem is.

Veenstra laat in zijn kindercolleges zien wat er gebeurt in een groep bij pesten. Volgens Veenstra is een groepsaanpak met duidelijke afspraken en normen de beste manier om pesten tegen te gaan. “Meestal is de leerkracht er niet bij als er wordt gepest, […] dan is het belangrijk dat de norm in de groep positief is. Zo positief dat als er wordt gepest, er meteen mensen tussen komen.”

Wanneer het voor kinderen te moeilijk wordt om het zelf op te lossen, moeten ze meteen naar de leraar gaan, zegt Veenstra. Deze moet signalen van pesten altijd serieus nemen, ook als de leraar zelf het idee heeft dat het wel meevalt, benadrukt Veenstra. “In de beleving van de leerling is het in zo’n geval blijkbaar toch pesten.” Dit jaar staat tijdens de Week Tegen Pesten de belangrijke rol van de docent centraal in het tegengaan van pesten. Veenstra onderschrijft dit: “Gelukkig zijn er goede antipest-programma’s maar het is uiteindelijk de leraar zelf die het verschik kan maken.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids