Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

In de afgelopen maand organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut samen met de gemeente Utrecht, Deltion College Zwolle en de mbo-jeugdteams Amsterdam een bijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomt ging over de onderlinge samenwerking in een mbo-jeugdteam. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Om mbo'ers met een hulpvraag goed te kunnen helpen, worden steeds vaker mbo-jeugdteams opgericht. In deze teams zitten jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers van gemeenten en directeuren van mbo-instellingen. Door samen te werken, kunnen ze hun expertise delen in de regionale samenwerking rond mbo'ers met een hulpvraag. 
 
Dat is niet altijd makkelijk. Soms is het een zoektocht om de juiste professional te koppelen aan een leerling. Volgens een beleidsmedewerker van de gemeente Amersfoort moeten gemeenten de noodzaak leren zien van een mbo-jeugdteam. “Veel jongeren worden niet door een wijkteam bereikt, maar wel door hun school. Scholen zijn bij uitstek de vindplaats van problemen bij leerlingen.”
 
Mbo-jeugdteammedewerkers zijn geen medewerkers van de school zelf, maar zien en horen veel. De bijeenkomst leverde voor hen tips op: spar altijd eerst met de leerling voordat je een docent aanspreekt, maak het probleem niet te groot, vertrouwen is de basis en bespreek de casus eerst in het mbo-jeugdteam.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids