Normal_open_universiteit_nederland_2

Op 27 mei start de masterclass-serie UNESCO en de Sustainable Development Goals. De masterclass geeft inzicht in het brede werkterrein van de UNESCO en laat zien hoe dit zich verhoudt tot de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit zijn de 17 doelen die in 2015 zijn opgenomen in de vernieuwde ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). De modules van de masterclass worden verzorgd door vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders, waaronder prof. dr. Paquita Perez van de Open Universiteit (OU). Dit meldt de Open Universiteit.

UNESCO is binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De organisatie is vooral bekend vanwege haar activiteiten rond werelderfgoed en andere internationale cultuurverdragen. Daardoor blijven andere domeinen binnen het mandaat regelmatig onderbelicht, zoals de focus die UNESCO legt op duurzame ontwikkeling. Deze masterclass stelt de activiteiten van UNCESCO in relatie tot de SDG's en de 2030-agenda voor mondiale ontwikkeling centraal.

De modules worden verzorgd door vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders (Chairs) . Dit zijn hoogleraren aan Nederlandse universiteiten die deel uitmaken van het UNESCO Chair netwerk, dat meer dan 650 wetenschappers wereldwijd verbindt. De Nederlandse Chairs zijn werkzaam op diverse duurzame ontwikkelingsthema's, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, goed bestuur, onderwijs, mensenrechten en toegang tot kennis, informatie en besluitvorming.

De reeks masterclasses wordt verspreid over 2016 aangeboden en deelname is gratis. Meer informatie vindt u op de website van de Open Universiteit. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de masterclass. De masterclass is bedoeld voor zowel algemeen geïnteresseerden als professionals, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, internationale samenwerking, onderwijs en cultuur. 

© Nationale Onderwijsgids