Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

De SER lanceert een online startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. De website maakt alle beschikbare informatie over (arbeids-)participatie van vluchtelingen inzichtelijk. Met welke regels heeft een werkgever te maken die vluchtelingen wil aannemen? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen? De website ‘werkwijzer vluchtelingen’ geeft antwoord op die vragen en bevat informatie over ondersteunings-mogelijkheden en wet- en regelgeving.

Op de website staan praktijkvoorbeelden van innovatieve werkwijzen om de participatie van vluchtelingen te vergroten. Door dit initiatief van de SER wordt voor het eerst alle relevante informatie op één centrale plek aangeboden: www.werkwijzervluchtelingen.nl. De website is een bijdrage van de SER aan de gezamenlijke doelstelling van de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen van het ministerie van SZW. Minister Lodewijk Asscher benadrukt namens de deelnemers aan de Taskforce WIV het belang van de website. “Participatie en integratie start vaak bij het kennen van de kansen en mogelijkheden die er zijn. De website is hiermee voor alle partijen van grote waarde.”

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, is blij met de werkwijzer: “De SER vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. Deze website biedt concrete handvatten voor werkgevers maar ook voor aanbieders van vrijwilligerswerk die vluchtelingen in dienst willen nemen. We hebben gemerkt dat er een grote behoefte is om de vele informatie over vluchtelingen en werk overzichtelijk en centraal te ontsluiten. Met www.werkwijzervluchtelingen.nl is zo’n plek er nu.” Meer dan 20 organisaties en instellingen werken actief mee aan deze website. Daarnaast verwijst de website naar ruim 60 andere relevante organisaties.

De SER heeft bij de totstandkoming van de website actief samengewerkt met vele organisaties en instellingen, in het bijzonder: Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), CAOP, CNV, COA, Divosa, DUO, FNV, Vereniging Hogescholen, Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), MBO Raad, ministerie van OCW, ministerie van SZW, EP-Nuffic, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), UWV, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), VluchtelingenWerk Nederland (VWN), VNG,  VNO-NCW MKB Nederland en VSNU. Een bijzondere vermelding verdient UAF, de stichting voor vluchtelingenstudenten. Met deze instelling wordt nauw samengewerkt.

© Nationale Onderwijsgids