Normal_examen_middelbare_school_vlag_geslaagd_wiki_-c_

Er loopt een onderzoek naar de knelpunten rond het inburgeringsexamen dat nieuwkomers in ons land moeten afleggen. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het tegenvallende aantal nieuwkomers dat het inburgeringsexamen succesvol afrondt. De minister wil ook dat de eisen aan de aanbieders van inburgeringslessen worden aangescherpt. Dit meldt Rijksoverheid. 

De cijfers die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer stuurt laten zien dat de inburgering nog niet goed loopt; van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013, de groep waarvan de inburgeringstermijn in het eerste kwartaal van dit jaar is verlopen, was op 1 april de helft nog niet voor het inburgeringsexamen geslaagd. Uit de cijfers blijkt dat asielmigranten meer moeite hebben om hun inburgering af te ronden dan gezinsmigranten.

Voor minister Asscher zijn de tegenvallende cijfers reden om extra maatregelen te nemen. Hij laat onderzoeken wat er niet goed gaat. De resultaten verwacht hij deze zomer. Daarnaast is de minister in gesprek met Blik Op Werk, de instelling die aanbieders van inburgeringslessen controleert en van een keurmerk voorziet, om de kwaliteitseisen aan deze aanbieders te verhogen en de controles en sancties aan te scherpen. Blik op Werk zal onder meer een klachtenlijn openen waar inburgeraars terecht kunnen met misstanden bij de aanbieders van inburgeringslessen.

Sinds begin dit jaar is de vergoeding die gemeenten krijgen om asielgerechtigden te begeleiden verdubbeld. Dat geld is onder meer bedoeld om nieuwkomers de weg te wijzen naar lokale organisaties die hulp bieden bij de inburgering, bijvoorbeeld Taalmaatjes.

Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 geldt, zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het verplichte inburgeringsexamen. Bij DUO kan een lening worden afgesloten om hiervoor inburgeringslessen te volgen. Ook worden op de website van DUO tips, hulp en proefexamens aangeboden. Nieuwkomers hebben drie jaar de tijd om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. De eerste groep inburgeraars nieuwe stijl moet inmiddels dus het examen succesvol hebben afgerond.

© Nationale Onderwijsgids