Logo_sk123_logo

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert Stichting Studiekeuze123 in het Beatrixgebouw in Utrecht haar Studiekeuzeconferentie. Het onderwerp studiekeuze leeft bij de studiekiezer, maar ook maatschappelijk krijgt het onderwerp steeds meer aandacht. Recente ontwikkelingen als het invoeren van decentrale selectie in plaats van loting, de studiekeuzecheck en het sociaal leenstelsel vragen om heldere informatie. Dat meldt Stichting Studiekeuze123.

Hoe kunnen studiekeuzeprofessionals samenwerken om de studiekiezer zo goed mogelijk te helpen bij een soepele aansluiting tussen voortgezet onderwijs/mbo en het hoger onderwijs? Tijdens de conferentie wordt de discussie aangegaan. Dagvoorzitter Donatello Piras daagt in de ochtendsessie de bezoekers uit om aan de hand van stellingen een mening te vormen en te delen. Interactie en ervaringen uitwisselen staan daarbij centraal. Ook de middagsessies bieden ruimte voor interactie. Enkele sessies zijn: Uitval en switch tijdens het eerste studiejaar: wat kan hieraan gedaan worden? – José Mulder, Expertisecentrum voor het beroepsonderwijs. Decentrale selectie: de toegankelijkheid waarborgen – Maarten Derksen, Ministerie Onderwijs. En het oriëntatiegedrag van studiekiezers – Corinke Sonke, NOA BV.

Aan het eind van de dag worden de rollen omgedraaid. Studentenorganisaties ISO, LSVb en JOB en scholierenorganisatie LAKS houden Stichting Studiekeuze123 een spiegel voor. Concluderen zij dat de stichting goed op weg is of krijgen zij nieuwe inzichten om de aansluiting te verbeteren? Het volledige programma is op Studiekeuzeinformatie.nl te vinden.

© Nationale Onderwijsgids