Normal_erasmus-mc-rotterdam-web

De afdeling Dermatologie van het Erasmus MC in Rotterdam slaat een nieuwe weg in. Als eerste dermatologische afdeling van een academisch ziekenhuis in Nederland gaat ze dermatologen in opleiding scholen in cosmetische behandelingen. Ook biedt ze dermato-cosmetische behandelingen aan. Dit meldt het Erasmus MC.

Cosmetiek heeft raakvlakken met de dermatologie aangezien de meeste ingrepen nauw verband houden met de huid.  Het is een vakgebied dat zich continu ontwikkelt. Kennis van de meest recente behandelingen maar ook van de mogelijke complicaties zijn van belang. Dermatologen zijn bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van deze behandelingen. Zij zijn ten slotte gespecialiseerd in de huid.

Tot nu toe is de cosmetiek echter geen duidelijk onderdeel geweest van de opleiding tot dermatoloog. Met Erasmus MC Aesthetics zal hierin verandering komen. Het opleidings- en kenniscentrum zal artsen in opleiding tot dermatoloog opleiden in dit vakgebied. Voor dermatologen die reeds een eigen praktijk voeren in een ziekenhuis of privékliniek is er de mogelijkheid om bij Erasmus MC Aesthetics nascholing te krijgen. Voorts doet Erasmus MC Aesthetics onderzoek naar de technieken die worden gebruikt bij behandelingen in de cosmetische dermatologie en naar huidveroudering in het algemeen.

Initiatiefnemer en hoogleraar dermatologie Tamar Nijsten beweert dat er nijpend tekort is aan opleidingsmogelijkheden voor cosmetische ingrepen. “Het ontbreekt aan formele training. We zien dat iedereen maar wat doet. Mensen volgen een paar workshops en dan gaan ze aan de slag. Daarom moet er een stevig opleidingscentrum komen. We willen deze behandelingen naar een hoger niveau tillen”, zegt zij tegen de Volkskrant. 

© Nationale Onderwijsgids