Normal_bibliotheek__boeken__lezen__studeren

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Deze hebben hiermee een prominente plek naast de uitleenfunctie van bibliotheken verworven. Iets minder dan een kwart betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van CBS en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).

Bibliotheken beperken zich niet alleen meer tot de uitleenfunctie. De 157 Nederlandse bibliotheekorganisaties organiseerden vorig jaar ruim 72 duizend activiteiten die gericht waren op educatie, literatuur, kennis en kunst. Deze activiteiten behoren tot de bredere functie van bibliotheken in de samenleving. Deze functie is vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet die per 1 januari 2015 is ingegaan.

Van die 72 duizend activiteiten was de helft gericht op educatie. Het gaat hier om onder andere cursussen lezen en schrijven voor laaggeletterden, trainingen van digitale vaardigheden en activiteiten met scholen. Daarnaast had een kwart van alle georganiseerde activiteiten betrekking op het terrein van lezen en literatuur. Het ging hier om ruim 17 duizend optredens van schrijvers, bijeenkomsten van leesclubs en literaire schrijfcursussen.

In 2014 telden openbare bibliotheken 2,3 miljoen leden onder de 18 jaar, tegenover 1,5 miljoen volwassen leden. Het aantal jongeren met een lidmaatschap steeg vorig jaar met één procent ten opzichte van 2013. Het aandeel van jongeren in het totale ledenbestand van openbare bibliotheken is de laatste jaren steeds groter geworden. In 2005 maakten jongeren 49 procent uit van het totale ledenbestand van bibliotheken. In 2014 is hun aandeel gegroeid naar 60 procent.

© Nationale Onderwijsgids