Normal_symposiumisw40jaar-img_3980jpg

De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) ziet de vraag naar kennis en vaardigheden veranderen en wil daar een toekomstgericht antwoord op geven in haar schoolbeleidsplannen. Op 29 juni organiseerde de scholengroep een symposium rond haar jubileum van 40 jaar volledig voortgezet onderwijs in Westland. ISW is al jaren actief om de zogenoemde Triple Helix handen en voeten te geven: nauwere samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat meldt ISW. 

Aan het symposium namen ruim 200 bezoekers deel. Zij discussieerden met sprekers, zoals Doekle Terpstra (lid SER Raad en oud-voorzitter CNV), Sjaak van der Tak (burgemeester gemeente Westland), Ewald van Vliet (bestuursvoorzitter Lucas Onderwijs), Marco van Leeuwen (managing director Rijk Zwaan) en Lars Boellaard (in de functie van voorzitter Curatorium ISW) over de rol van voortgezet onderwijs en de positie van ISW daarin in het jaar 2020. Het ISW heeft al meer dan honderd convenanten gesloten met bedrijven in Westland. Daardoor maken leerlingen intensief kennis met veelal technische functies. Terpstra benadrukt het belang van die aanpak, volgens hem spelen techniek en technologie in vrijwel elk beroep een cruciale rol.

Volgens Terpstra wordt het beroepsonderwijs in Nederland niet zo hoog gewaardeerd als algemeen vormend onderwijs: "We moeten af van die vreemde tweedeling. Leerlingen kiezen daardoor nu te weinig voor beroepsonderwijs, terwijl we zo dringend behoefte hebben aan leerlingen met kennis op dat vlak.” Marco van Leeuwen kaart aan dat leerlingen binnen een bedrijf nog te vaak naar een hoger niveau getild moeten worden dan waarop ze binnenkomen.

Burgemeester Sjaak van der Tak liet de deelnemers meedenken over de vraag of ISW in de toekomst een zelfstandige onderwijsinstelling zou kunnen worden. De groep is onderdeel van de Stichting Lucas Onderwijs. In die nieuwe opzet zou ISW verder kunnen op de ingeslagen weg: met weliswaar een flinke organisatie (meer dan 4.500 leerlingen en ruim 500 medewerkers) toch kleinschalig onderwijs met een sterke verbinding en samenhang met haar maatschappelijke omgeving en de glastuinbouwsector bieden. 

© Nationale Onderwijsgids