Logo_logo_handicap_studie

Op donderdag 28 mei geeft het Handicap + Studie expertise centrum in Den Bosch een training over hoe studenten met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of ADHD beter begeleid kunnen worden tijdens hun studie. De training is bedoeld voor docenten, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs en andere professionals. Dit meldt Handicap + Studie expertise centrum. 

Diverse vragen komen aan bod in de training, zoals hoe herken je signalen die duiden op ASS of ADHD? Welke mogelijke belemmeringen ondervinden studenten met ASS of ADHD tijdens hun studie? En wat kunnen docenten, studieadviseurs en professionals doen om studenten met ASS of ADHD beter te begeleiden tijdens hun studie?

In de training wordt veel kennis gegeven over veelvoorkomende gedragskenmerken bij studenten met ASS of ADHD. Belemmeringen en succesfactoren van deze studenten worden ook behandeld. In de training komen verschillende werkvormen aan bod, waarin veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en een ervaringsdeskundige op het gebied van ASS. 

De training is op 28 mei van 9.30 tot 16.30 uur in het kantoor van CINOP in Den Bosch. Kosten voor deelname zijn 225 euro per persoon. Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

© Nationale Onderwijsgids