Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Kanjers: nieuw blad voor ouders met kinderen van 4 tot 12


Op dinsdag 11 mei 2010 verschijnt Kanjers, een nieuw blad voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het magazine gaat over alles wat deze ouders bezighoudt en wordt gratis verspreid via locaties voor buitenschoolse opvang. De startoplage van Kanjers is 100.000 exemplaren. Naar verwachting wordt dit aantal binnen afzienba...

Scholen moeten beter ventileren


In een groot deel van de klaslokalen is de lucht verre van fris. Tijdens warme zomerdagen is het er te warm en in de wintermaanden, wanneer er volop gestookt wordt, zijn de lokalen vaak bedompt. De gezondheidsraad stelt in een onlangs verschenen advies dat scholen beter moeten ventileren. De gemiddelde CO2-concentratie blijkt in veel Ned...

Chinese scholen beter beveiligd


China gaat zijn kleuterscholen en basisscholen beter beveiligen. Het is nog onduidelijk hoe dat zal gebeuren. De maatregel houdt verband met vier recente aanvallen op schoolkinderen in Oost- en Zuid-China. De daders hadden niets met elkaar te maken en leken uit blinde woede te handelen. Lees hier het hele artikel.

Man valt schoolkinderen aan in China


PEKING (ANP) - Voor de derde keer in korte tijd heeft een man in China kinderen bij een school aangevallen. In de stad Weifang stortte Wang Yonglai zich met een ijzeren hamer op leerlingen van een kleuterschool. Daarna stak hij zichzelf in brand en stierf. Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua vrijdag.Wang wist het terrein op te komen d...

Weinig enthousiasme voor andere lestijden


Onderwijspersoneel is vrij behoudend voor wat betreft het experimenteren met andere tijden in het onderwijs. Dat blijkt uit een enquête die CNV Onderwijs heeft gehouden onder haar leden. De resultaten zijn op 21 april gepresenteerd op het congres van de vrouwengroep over Andere Tijden in Onderwijs. Ruim 1300 respondenten gaven hun mening...

Weer steekpartij op Chinese school


PEKING (ANP) - Een 47-jarige man heeft donderdag op een kleuterschool in China 28 kinderen en drie volwassenen met een mes verwond. Dat meldden Chinese staatsmedia. Het is al de derde steekpartij op een Chinese school in een maand tijd. Het jongste drama speelde zich af op een kleuterschool in de stad Taixing in de oostelijke provincie Jian...

Wetsvoorstel voor betere taal- en rekenvaardigheden


Het wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer. De kern van het wetsvoorstel vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het...

Leraren moeten wennen aan verandering salarisschalen


Leraren in het basisonderwijs moeten nog erg wennen aan de veranderingen in de salarisschalen. Volgens Eddy Oudshoorn, lid van de GMR van Conexus in Nijmegen (een groep van bijna 30 scholen), is het vooral zaak dat goed gecommuniceerd wordt waarom de ene persoon wel in een hogere schaal valt en de andere persoon niet. In het basisonderwi...

NOG Basisonderwijs Informatie

NOG Zoek en vergelijk basisscholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Blog

Gotcha

Normal_lucy_reinen

Gotcha is te vertalen als ‘hebbes’. Het betekent dat iemand je gezien heeft, je begrepen heeft of te pakken heeft. Gotcha is ook de naam van een soort ‘beloningssysteem’. Ik zag de toepassing hiervan op Westglen school in Canada. Dit is een middle school met leerlingen tussen ongeveer 9 en 15 jaar oud (groep 7 en 8 basisschool en klas 1 en 2 voo...

NOG Interview

Veertig jaar Kindertelefoon: 'Kinderen zitten nog steeds met dezelfde soort vragen'

Normal_kindertelefoon


De Kindertelefoon bestaat veertig jaar. Op 10 mei 1979 begon het ouderinitiatief in een kleine ruimte op driehoog in de Amsterdamse Jordaan. Kinderen konden anoniem en grat...