Normal_kind_rolstoel534

In 2015 is de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) gestart met het project Samen naar School. In een ‘Samen naar School’-klas gaan kinderen met een meervoudige beperking naar een reguliere school. Zij hebben een eigen aangepast klaslokaal. Hierdoor sluiten de kinderen met een beperking zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs. NSGK helpt nu bij de oprichting van twintig van dergelijke klassen, verspreid door Nederland. Dat meldt NSGK.

Samen met de klassen die al langer bestonden, zijn er nu twaalf klassen die langzaam uitgroeien tot een landelijke beweging. Hierdoor kunnen kinderen met een ernstig meervoudige beperking op steeds meer plaatsen in Nederland naar school in hun eigen buurt.

Samen naar School biedt voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperking een stimulerende leeromgeving. Uitgangspunt van het project is dat ieder kind kan leren. In een dergelijke klas nemen de kinderen met een beperking deel aan activiteiten in en met de klas die past bij hun leeftijd.  Aan de activiteiten nemen kinderen zowel met als zonder handicap deel. Kinderen kunnen heel veel samen doen, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek, de muziekles, het voorlezen, het speelkwartier en het eten en drinken. Hierdoor leren de kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen. Dit is goed voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen. Een overzicht van waar de Samen naar school-klassen zich nu bevinden is hier te bekijken.

© Nationale Onderwijsgids