Woningen als oplossing voor lerarentekort in Almere?

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat het lerarentekort in Almere in 2024 maar liefst 23,8 procent bedraagt. Vorig jaar was dit nog 19,2 procent. Deze stijging van het lerarentekort in de stad zorgt ervoor dat het college momenteel met de handen in het haar zit. Zo meldt 1Almere.nl.

Momenteel staan er in Almere en omgeving maar liefst 45 vacatures open binnen het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hierbij komen nog eens 280 ‘verborgen’ vacatures. Dit zijn banen die normaliter vragen om extra personeel, maar nu worden ingevuld op een andere wijze. Bijvoorbeeld door docenten die extra verantwoordelijkheden toegewezen kregen.

Woningen als oplossing voor de tekorten? 

Het college hoopt dat ze een goede oplossing hebben om de toename aan lerarentekorten tegen te gaan. Ze willen in 2025 namelijk vijftig sociale huurwoningen beschikbaar maken voor docenten, leerkrachten of laatstejaarsstudenten van de pabo. Door deze huizen specifiek toe te wijzen aan (toekomstig) onderwijspersoneel, hoopt het college dat het aantrekkelijker wordt voor mensen om in Almere te blijven of er te komen wonen. Of dit ook echt zo is, moet blijken uit de cijfers die het ministerie volgend jaar publiceert.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer