Meer vraag naar zomerscholen dit jaar, maar minder docenten beschikbaar

Zomerscholen zagen dit jaar meer aanmeldingen dan normaal het geval is. Op diverse plaatsen in Nederland moesten daarom kinderen teleurgesteld worden. Vooral onder kleuters en de laatste groepen van de basisschool was de animo groot. Leerlingen die buiten de boot vallen, krijgen daardoor niet de kans om de door afstandsonderwijs opgelopen leerachterstanden op korte termijn goed te maken. Dit meldt NH Nieuws.

Zo moest Hoornse scholenkoepel Penta twintig à dertig kinderen teleurstellen, ondanks het feit dat het aantal beschikbare plaatsen op het laatste moment nog werd uitgebreid. Eén groep leerlingen is binnen de zomerschool duidelijk oververtegenwoordigd: kinderen uit gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond. Hun taalontwikkeling heeft tijdens de lockdown een achterstand opgelopen.
 
Niet alleen in Noord-Holland, ook in bijvoorbeeld Arnhem werden leerlingen teleurgesteld en vielen zo’n 30 leerlingen buiten de boot. Om volgend jaar voldoende plekken te hebben, overweegt Penta het aantal beschikbare plekken op te schroeven naar 150 en met een reservelijst te gaan werken.
 

Lerarentekort en hoge werkdruk

Volgens de PO-Raad is de situatie van dit jaar vooral te wijten aan de coronacrisis. Door de gedwongen tijdelijke sluiting van scholen hebben relatief veel leerlingen een achterstand opgelopen. Ook het lerarentekort en de werkdruk spelen een rol: er zijn minder zomerscholen beschikbaar doordat scholen hun docenten graag een welverdiende vakantie gunnen. En door het lerarentekort is er geen reservepool van extra leraren die kunnen worden ingezet. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids