Gratis prentenboeken voor basisscholieren met taalachterstand in Groningse wijken

Een groot deel van de kinderen die opgroeien in kwetsbare Groningse wijken heeft een taalachterstand, zo blijkt uit een rondvraag bij de GGD in opdracht van Noordhoff. Om dit probleem aan te pakken is het toegankelijk maken van lezen en samenwerking tussen verschillende partijen cruciaal. Eén van de projecten die (voor)lezen moet bevorderen is ‘Kansrijk in de wijk’, een samenwerking tussen de GGD (consultatiebureau) en De Huiskamer (WIJ). Ter ondersteuning van dit project doneert Noordhoff 200 prentenboeken. Dat meldt Noordhoff Uitgevers B.V.

De gedoneerde boeken gaan naar het project ‘Kansrijk in de wijk’, waarbij ouders via consultatiebureaus en een Ouder en Kind Café geïnformeerd worden over taalontwikkeling en gestimuleerd worden om kinderen meer te laten lezen of hen zelf voor te lezen. De boeken worden door de GGD overdragen aan de ouders die een bezoek brengen aan de consultatiebureaus. Leonie Boer-Perdok, jeugdverpleegkundige bij GGD Groningen licht toe: “We zien met name een taalachterstand bij kinderen in kwetsbare wijken zoals de Hoogte en Indische buurt. Wat we weten is dat er een directe link te vinden is tussen taalachterstand en lezen. Veel mensen onderschatten het belang van (voor)lezen. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen met ongelijke kansen starten op de basisschool.”

Wietske Smit, taal-leesexpert bij Noordhoff, onderstreept het belang van lezen: “Voorlezen op jonge leeftijd heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, taalontwikkeling, verhaalbegrip en het ontwikkelen van empathie. De kans dat kinderen succesvolle lezers worden is het grootst wanneer ze op jonge leeftijd worden voorgelezen.”

Geef een (prenten)boek cadeau 

Het is voor iedereen mogelijk om een steentje bij te dragen om het lezen voor alle kinderen toegankelijk te maken, via de actie Geef een (prenten)boek cadeau. Deze actie is bedoeld om zoveel mogelijk prentenboeken te verspreiden. Wietske Smit: “De actie wordt breed gedragen door boekhandels en uitgeverijen, maar ook door diverse liefdadigheidsorganisaties. Samen zorgen zij ervoor dat meer kinderen een eigen boek in handen krijgen. Dat is enorm belangrijk voor het leesplezier.”

De prentenboektitel van de campagne van dit jaar is: Kom uit die kraan!! van Tjibbe Veldkamp, die recentelijk de prestigieuze Woutertje Pieterse Prijs ontving voor De jongen die van de wereld hield, met illustraties van Alice Hoogstad.

Door: Nationale Onderwijsgids