Nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan per 1 augustus

Per 1 augustus 2021 is de nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs. Dit meldt Rijksoverheid.

Door de wetswijziging is het niet meer toegestaan om leerlingen voor wie geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald een kosteloos alternatief aan te bieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma.             

Expliciet in de schoolgids

Het is belangrijk dat ouders en verzorgers op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Daarom is in de wet ook bepaald dat scholen per 1 augustus 2021 expliciet in de schoolgids moeten vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids