OMT wil meer voorzorgsmaatregelen voor leerlingen uit groep 7 en 8

Het basisonderwijs gaat volgende week weer open, maar om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden worden extra maatregelen genomen. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert vooral in groep 7 en 8 meer te doen dan voorheen. De deskundigen raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. "Waar mogelijk" moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden.

Voor de lagere groepen suggereert het OMT te gaan werken met vaste groepjes van een maximale grootte, bijvoorbeeld vijf kinderen. Op die manier wordt het aantal contacten tussen kinderen beperkt. Verder kan worden overwogen om kinderen uit groep 7 en 8 een mondneusmasker te laten dragen in de gangen van hun school, als afstand houden daar niet goed mogelijk is. Ze moeten dan wel goede instructies krijgen. Ook leerkrachten van de hoogste twee groepen kunnen een mondkapje overwegen.
 
Het kabinet neemt de voorstellen van het OMT over en gaat in overleg met de sector protocollen opstellen, zo heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer laten weten.
 

Quarantaine

Als een kind besmet raakt met het coronavirus, moeten alle klasgenoten thuis in quarantaine gaan. Op de vijfde dag moeten ze zich laten testen. Wie negatief test, kan weer fysiek naar school. Voor leraren komen sneltesten beschikbaar.
 
Op de kinderopvang, die ook weer open mag, verandert niet veel. Wel krijgen medewerkers van opvanglocaties net zoals leraren voorrang bij de coronatesten. De sector heeft daar herhaaldelijk om gevraagd.
 
Binnen het OMT heerst overigens verdeeldheid over het advies om scholen te heropenen. "Een aantal OMT-leden geeft aan dat zij de risico’s op dit moment te groot achten om überhaupt over een versoepeling, zoals heropenen van de scholen, positief te willen adviseren", aldus het verslag van de laatste vergadering. "In meerderheid erkent het OMT dat er op grond van diverse maatschappelijke afwegingen dringend ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling, ondanks de risico’s die dat met zich meebrengt op verspreiding van het virus, mits deze uiteraard niet te groot zijn."
 
Het OMT gaat in het advies in op de Britse variant van het coronavirus. Kinderen die daarmee besmet raken, lijken vaker klachten te hebben dan bij de eerdere varianten van het virus. "Mede doordat zij vaker klachten ontwikkelen, gaat de doorgifte wat sneller en uitgebreider", aldus het OMT. De deskundigen zien echter ook weer "geen aanwijzingen" dat kinderen die de Britse variant oplopen "de motor van de uitbraak" zijn, zoals bijvoorbeeld vaak het geval is bij de gewone griep.
 
Door: ANP