Wereldwijde oproep UNICEF: houd scholen open

UNICEF heeft aan regeringen wereldwijd een oproep gedaan om alles op alles te zetten om scholen open te houden, of juist de prioriteit te geven aan scholen heropenen. De impact van schoolsluitingen op kinderen is volgens de organisatie namelijk onverminderd groot. Dit meldt de Leeuwarder Courant.

“Ook in Nederland is niet de vraag of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Volgens UNICEF hebben te veel landen ervoor gekozen om scholen gesloten te houden, wat er toe heeft geleid dat scholen op sommige plekken al bijna een jaar dicht zijn. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat zal dan ook met 24 miljoen kinderen toenemen. “Door schoolsluitingen teren we jaren aan geboekte vooruitgang in”, aldus Laszlo, die benadrukt hoe lang er al voor wordt gevochten om aan zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis kreeg wereldwijd 90 procent van de scholieren geen les op school, en meer dan een derde van hen had geen mogelijkheid om afstandsonderwijs te volgen. Volgens de Verenigde Naties en UNICEF heeft het gebrek aan onderwijs een hevige impact op kinderen. Zo is nu bijvoorbeeld al te zien dat hun vermogen om te lezen, schrijven en rekenen is afgenomen. Ook heeft de lockdown invloed op de mentale gesteldheid van kinderen, evenals hun voedingspatroon. Doordat het vangnet van de school weg is zijn kinderen bovendien kwetsbaarder voor misbruik en mishandeling.

Door: Nationale Onderwijsgids