'Scholen kunnen onderwijsproblemen verminderen door beter personeelsbeleid'

Schoolbesturen kunnen zelf ook veel doen om de problemen in het onderwijs te verminderen. Dat is niet alleen aan het kabinet, vindt Eugenie Stolk, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). “Mensen staken niet voor de lol. Schoolbesturen kunnen zich best profileren als goede werkgever.’’ Dit meldt het Algemene Dagblad.

Hoewel de leraren zelf weer massaal gaan staken, lijkt de steun van basisschoolbesturen voor de stakingen te verminderen. Leerkrachten krijgen minder vaak doorbetaald bij een staking. Stolk is van mening dat dit komt doordat schoolbesturen niets meer van dit kabinet verwachten. Bovendien is er een nieuwe cao afgesloten.
 

'Verbeter het personeelsbeleid'

De AOb vindt dat het personeelsbeleid van schoolbesturen op diverse punten te verbeteren valt. Zo zijn er nog steeds schoolbesturen die geen vast contract willen geven, uit angst dat ze dit later niet meer kunnen betalen. Ook schrappen schoolbesturen bijvoorbeeld scholingstijd van leraren, omdat ze hen nodig hebben om voor de klas te staan. Terwijl investeren in de leraar uiteindelijk beter onderwijs voor de leerling oplevert.
 
Door: Nationale Onderwijsgids