Normal_stockfoto_onderwijs

Het gezin dat gisteren onder curieuze omstandigheden werd ontdekt in een dichtgetimmerde boerderij in het Drentse Ruinerwold leefde daar al ruim 9 jaar. Dat betekent dat dat vrijwel alle kinderen nog leerplichtig waren op het moment dat zij verdwenen. 

Op de boerderij werden een vader en vijf kinderen tussen de 18 en 25 jaar aangetroffen. Verschillende media melden dat het gezin zich verschool voor het einde der tijden en dat al minstens 9 jaar deed. De kinderen waren op het moment van verdwijnen tussen de 9 en 16 jaar oud, wat betekent dat zij verplicht naar school zouden moeten gaan. 
 

Leerplicht

In Nederland zijn alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud leerplichtig. Dat betekent dat ouders hun kinderen verplicht moeten inschrijven op school. Doen zij dit niet of houden ze hun kind onterecht thuis, dan zijn de ouders strafbaar. In het algemeen houdt de leerplicht in dat alle kinderen elke schooldag aanwezig zijn, tenzij er speciaal verlof is aangevraagd voor een uitzondering of vrijstelling. 
 
In het geval dat ouders bezwaar hebben tegen de levensbeschouwelijke richting van de aanwezige buurtscholen is het mogelijk een vrijstelling van de leerplicht aan te vragen 'vanwege richtingsbedenking.' Dit zou een mogelijkheid kunnen bieden tot thuisonderwijs, wat enkel mag onder specifieke voorwaarden. Zo moet het feit dat er thuisonderwijs gegeven wordt bekend zijn bij de leerplichtambtenaar en moet dit ook gecontroleerd kunnen worden. 
 
Bij het gezin van Ruinerwolde lijkt thuisonderwijs niet het geval te zijn geweest, nu niemand simpelweg wist van het bestaan van de kinderen. Uit de verklaring van de 25-jarige zoon dat hij 'nog nooit' naar school is geweest, het feit dat de moeder is overleden en de vader bedlegerig was door een hersenbloeding, kan in ieder geval worden opgemaakt dat er de laatste jaren geen onderwijs is aangeboden. Dat geen enkele school of ambtenaar aan de bel heeft getrokken over de vermissing van de kinderen, komt hoogstwaarschijnlijk doordat vrijwel niemand wist dat de kinderen bestaan. Volgens burgemeester De Groot is een onbekend aantal van de kinderen niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, wat betekent dat er nooit aangifte van hun geboorte is gedaan. 
 

Ontdekking van het gezin

De zaak kwam aan het rollen nadat de oudste zoon een aantal keer wegliep uit de kelders waar de familie zich verschool, en zich meldde bij de lokale kroeg. Hij vertelde daar onder andere nooit naar school te zijn geweest, leek zeer verward en zag er onverzorgd uit, waarna de politie ingeschakeld werd. Na onderzoek in de dichtgetimmerde boerderij werd naast het gezin een andere man aangetroffen, die de huurder van de woning bleek. Wat zijn rol in het geheel is is nog onbekend. De man is aangehouden omdat hij weigert mee te werken aan het politieonderzoek. 

 

Door: Nationale Onderwijsgids