Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd om in te zetten op inclusief onderwijs. Dat houdt in dat er voor elke leerling passend onderwijs mogelijk moet zijn op een reguliere school. Dit meldt VOS/ABB.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte gaan momenteel met name naar een school voor speciaal onderwijs. Nederland heeft drie jaar geleden het VN Mensenrechtenverdrag Handicap ondertekend, waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hierover onlangs een motie aangenomen.
 
Aan de hand van deze motie wordt het kabinet opgeroepen om in samenwerking met docenten, schoolbestuurders, gemeenten en zorg een brede coalitie te bouwen om inclusief onderwijs waar te maken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids