Logo_cbs_logo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dit meldt het CBS.

Dit kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.
 
In februari 2019 heeft het CBS de achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2018 gepubliceerd (zie Relevante links). Naderhand is geconstateerd dat bij de berekening van deze scores de invloed die kinderen ondervinden van de verblijfsduur van moeders in Nederland gedeeltelijk onjuist is verwerkt. Deze tabellenset bevat de herziene achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2018 waarin de invloed van de verblijfsduur van de moeder correct is verwerkt. Verder is in deze tabellenset de eerste lichting gegronde bezwaren van scholen verwerkt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids