Normal_geld__biljet__bankbiljet

Stichting de Schoolschrijver gaat de komende jaren meer kinderen op de basisschool helpen bij het verbeteren hun van taal- en leesvaardigheid. Minister Van Engelshoven van OCW gaat mee in het advies van de Raad voor Cultuur om Stichting de Schoolschrijver van vanaf 2021 structureel 500.000 euro per jaar toe te kennen. Dit meldt Stichting de Schoolschrijver.

“Stichting De Schoolschrijver heeft een essentiële functie in de leesbevordering binnen het primair onderwijs en zorgt voor een structurele verbetering van het leesklimaat van het kind,” schrijft de Raad in het rapport Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur.
 
De minister presenteerde dinsdag haar cultuurplannen 2021-2024, en kondigde daarin een structurele investering aan van in totaal 700.000 euro extra voor leesbevordering. Twee ton gaat naar de Schrijverscentrale, waar De Schoolschrijver mee samenwerkt. 
 
Annemiek Neefjes, directeur van stichting De Schoolschrijver, is verheugd over de plannen van de minister om extra in lettereneducatie te investeren: “Het is geweldig dat De Schoolschrijver wordt erkend als partij die zich onderscheidt met een effectieve letteren-educatieve aanpak. Het vraagstuk hoe we van kinderen gemotiveerde lezers en verhalenschrijvers maken, is vanaf onze oprichting negen jaar geleden onze belangrijkste drijfveer. De Schoolschrijver zet ook de komende jaren haar expertise graag in om - samen met partner-organisaties, bibliotheken en scholen - ieder kind in Nederland een taalsterke toekomst te geven.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids