Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. In week 17 waren dat onder andere de maximale schermtijd voor een kleuter volgens de WHO en een gestolen vmbo-examen uit de auto van een docent.

Dinsdag: Dag van de Hoop

We laten tweede paasdag achter ons, maar Verus wil het thema van The Passion #jebentnietalleen verder uitdragen. De vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs organiseert op 6 juni de Dag van de Hoop. Op deze dag besteden scholen aandacht aan hoopvolle momenten en gebeurtenissen, zoals het geven van een complimentje of het helpen van iemand. Via een app kunnen scholen hiervoor inspiratie opdoen.
 

Woensdag: islamitische basisschool mag er wél komen

Minister Slob wordt op de vingers getikt door de Raad van State: hij wees tot twee keer toe een plan voor een islamitische basisschool in Westland af omdat de school volgens hem niet genoeg leerlingen zou kunnen krijgen. De berekeningen waarop deze afwijzingen waren gestoeld waren volgens de RvS niet voldoende onderbouwd. Aannemelijk is dat de school het vereiste minimaal aantal leerlingen zal halen, zodat de minister de school volgens de wet moet bekostigen, aldus de raad.
 

Donderdag: vmbo-examen gestolen uit auto van docent

Uit de auto van een vmbo-docent is vorige week vrijdag het centraal eindexamen voor het vmbo gestolen. Het gaat om de opgaven, de instructies voor examinatoren en de correctievoorschriften van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vak Zorg en Welzijn. Waarschijnlijk heeft de diefstal verder geen gevolgen. Van een dergelijk examen bestaan twee versies, die gelijk over de scholen worden verdeeld. Scholen waar het examen nog moet worden afgenomen, moeten de andere versie gebruiken. 
 

Vrijdag: Is na de stint de elektrische bakfiets wel veilig genoeg?

Kinderdagverblijven die gedupeerd waren doordat ze de stint niet meer mochten gebruiken, hebben als vervanger een elektrische bakfiets ingeschakeld. De Tweede Kamer wil nu weten hoe veilig zo’n voertuig eigenlijk is.
 

BONUS: kortere schermtijd voor jonge kinderen

De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO komt voor het eerst met een advies om jonge kinderen niet langer dan één uur per dag gebruik te laten maken van een tablet, smartphone of tv. Voor baby’s jonger dan één jaar geldt dat zij helemaal nog geen schermen moeten gebruiken. Het advies komt voort uit de analyse van vele onderzoeken over bewegen en overgewicht bij kinderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids