Logo_lentekriebels

Basisschool Prisma, een school voor speciaal onderwijs uit Alphen a/d Rijn, wint de Lentekriebels Award 2019. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, zet met de Lentekriebels Award elk jaar een basisschool in het zonnetje die op een structurele en bijzondere manier aandacht geeft aan de thema’s relaties en seksualiteit in de klas. Prisma ontvangt de Award op vrijdag 22 maart, als afsluiting van de Week van de Lentekriebels. Dit meldt Rutgers.

Naast Prisma waren ook IKC De Geluksvogel uit Maastricht en basisschool De Blinkerd uit Oss genomineerd voor de Award. De jury, bestaande uit Sarah Abbou (beleidsadviseur van de PO-Raad) en Elsbeth Reitzema (consultant bij Rutgers), heeft gelet op vijf aspecten: structureel lessenaanbod, beleid, signalering, omgeving en enthousiasme. De Lentkriebels Award wordt voor de tweede keer uitgereikt.

Elsbeth Reitzema licht de winst van Prisma toe: “De school biedt de thema’s structureel door het jaar heen aan, waarbij persoonlijke groei en seksuele ontwikkeling centraal staan. De nadruk ligt op positieve seksualiteitsbeleving en zelfstandig keuzes leren maken. Dat is, juist in het speciaal onderwijs, belangrijk maar ook uitdagend.” Daarnaast betrekt Prisma ouders uitgebreid en maakt de school gebruik van de Gezonde school-aanpak en van verschillende lesmaterialen. Ook zijn leerkrachten getraind in signalering van gewenst en ongewenst seksueel gedrag.

Goede weg

Marco Admiraal, leerkracht op het Prisma, is trots: “Wij zijn op de goede weg om onze leerlingen te informeren en te begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen respect voor elkaar tonen en weten wat hun eigen grenzen zijn maar ook die van de ander. Dat zij weten dat daar verschillen in zitten, maar dat dit niet goed of fout is.” De school wordt voor de lessen over relaties en seksualiteit ondersteund door GGD Hollands Midden, waarmee zij onder meer een sociaal veiligheidsbeleid hebben ontwikkeld.

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019. De Week wordt georganiseerd door Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, in samenwerking met de GGD’en. De projectweek is bedoeld als start of een vast moment in het jaar om lessen te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Basisscholen zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om er zelf invulling aan te geven. Doordat er aandacht is op school, is het gemakkelijker voor ouders/opvoeders om hier thuis over door te praten. Meer informatie staat op www.weekvandelentekriebels.nl of lees het interview met projectleider Elsbeth Reitzema van Rutgers.

Door: Nationale Onderwijsgids