Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Voor bestaande gevallen wordt het kinderpardon verruimd, maar het migratiebeleid wordt wel aangescherpt. De Kamer debatteert met staatssecretaris Harbers (Justitie) over de afspraken die de coalitiepartijen hebben gemaakt. Dit meldt de Tweede Kamer.

In 2013 kwam er een regeling voor kinderen die door lange asielprocedures al jaren in Nederland verbleven en daardoor geworteld waren in de samenleving. In de praktijk bleken veel van hen echter niet aan de strenge criteria van die regeling te voldoen.
 
CDA, D66 en ChristenUnie drongen de afgelopen tijd aan op versoepeling van het kinderpardon, maar coalitiegenoot VVD zag er weinig in. Die laatste partij ging uiteindelijk toch akkoord in ruil voor een aantal aanpassingen in het migratiebeleid:
  • het kinderpardon wordt afgeschaft voor nieuwe gevallen
  • de discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon voor asiel verdwijnt
  • de IND krijgt extra geld om asielprocedures te versnellen
  • Nederland vangt jaarlijks geen 750 maar 500 kwetsbare vluchtelingen op
 

Verruiming kinderpardon

De 600 tot 700 bestaande gevallen worden opnieuw bekeken. Niet meewerken aan uitzetting zal geen reden meer zijn voor afwijzing. De verwachting is dat het grootste deel daardoor alsnog onder het kinderpardon zal vallen.
 
Goed nieuws voor kinderen die al jaren in onzekerheid zitten, zo reageren Van Ojik (GroenLinks), Van Dijk (SP), Kuiken (PvdA) en Azarkan (DENK) op de verruiming. Die is volgens Van Toorenburg (CDA) bovendien verstandig in het licht van uitspraken van het Europees Hof en wetenschappelijke rapporten.
Geef de betrokken kinderen snel duidelijkheid over hun toekomst in Nederland, vraagt Akerboom (PvdD). Staatssecretaris Harbers antwoordt dat er tijd nodig is voor de herbeoordeling.
 
Een feest voor de asielindustrie, zo noemt Wilders (PVV) de verruiming van het kinderpardon. Hij benadrukt dat honderden rechterlijke uitspraken teniet worden gedaan. Bovendien leidt het tot rechtsongelijkheid, betoogt Hiddema (FvD), want het geldt niet voor gezinnen die wel vertrokken zijn.
 

Afschaffing kinderpardon

De prikkel om asielprocedures oneindig te rekken moet verdwijnen, zo verdedigen Azmani (VVD) en Van Toorenburg (CDA) het afschaffen van het kinderpardon voor nieuwe gevallen. Maar Kuiken (PvdA) betwijfelt of dat realistisch is: er zullen nog steeds asielkinderen geworteld raken in Nederland.
 

Discretionaire bevoegdheid

Je kunt de discretionaire bevoegdheid wel afschaffen, zegt Van Dijk (SP), maar schrijnende gevallen niet. Ook Azarkan (DENK) vindt het afschaffen van deze bevoegdheid een slecht idee.
Volgens Van Toorenburg (CDA) en Groothuizen (D66) kan voortaan vroeger in de procedure worden gekeken naar schrijnende omstandigheden. De belangen van kinderen worden zo bovendien eerder meegewogen, denkt Voordewind (ChristenUnie).