Normal_kind_geld

Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) maken zich zorgen over de stijgende schoolkosten die segregatie en kansenongelijkheid in de hand zouden werken. Volgens minister Slob echter kan de vrijwillige ouderbijdrage leiden tot een rijker onderwijsaanbod. Dit meldt de Tweede Kamer.

De Kamerleden hadden minister Slob vragen gesteld over de schoolkosten in het funderend onderwijs. Zij maken zich zorgen over de soms forse extra bedragen die scholen vragen voor bijvoorbeeld tweetalig onderwijs en sportactiviteiten. Ze willen daarom onder andere weten wat de schoolkosten per school zijn, uitgesplitst naar schoolactiviteit,  en wat de ontwikkeling van deze bedragen in de afgelopen 20 jaar is.
 
Slob laat weten dat de ouderbijdrage in het primair onderwijs inderdaad is gestegen sinds 2000, van 30 euro naar 42 euro per jaar. In het voortgezet onderwijs echter zijn de kosten in het laatste peiljaar van 2015/2016 gedaald op alle onderwijsniveaus. Slob laat weten dat er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn van schoolkosten per school en activiteit. Wel wijst hij naar de binnenkort beschikbare Schoolkostenmonitor van het po, vo en mbo. Daarin wordt expliciet aandacht besteed aan de kosten die ouders maken voor tweetalig onderwijs, schoolreizen, laptops en tablets, en bijles en huiswerkbegeleiding.
 
Westerveld en Kwint zijn bang dat de soms hoge schoolkosten zorgen voor segregatie en kansenongelijkheid. Slob is dat niet met hen eens: “Ik ben van mening dat de vrijwillige ouderbijdrage kan leiden tot een rijker onderwijsaanbod. Deze bijdrage is echter altijd vrijwillig en mag niet tot uitsluiting van leerlingen leiden.” Hij laat weten dat de PO-Raad en de VO-raad achter dit standpunt staan. Wel zijn er soms nog onduidelijkheden in de bekostiging van laptops en extra onderwijsprogramma’s, waarover nog gesproken moet worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids