Normal_gym__sport__leerling__turnen__beweging__springen

De Kamer bespreekt het initiatiefvoorstel van SP-Kamerlid Van Nispen om basisschoolleerlingen elke week ten minste drie uur bewegingsonderwijs van een vakleerkracht te laten krijgen. Met zijn voorstel onderstreept de initiatiefnemer het recht van kinderen om te leren bewegen en zich te ontwikkelen. Goede en voldoende gymlessen dragen volgens hem bij aan een gezonde en sportieve samenleving en hebben een positief effect op de leerprestaties. Dit meldt de Tweede Kamer.

Goed bewegingsonderwijs kan helpen in de strijd tegen bewegingsarmoede, obesitas en tekortschietende sociale vaardigheden, zegt Heerema (VVD). Ook Westerveld (GroenLinks) is er blij mee, want "onze kinderen zitten te vaak stil, waardoor hun motoriek achteruit gaat".
 

Vrijheid

Een verplichting van drie uur gym per week gaat Rog (CDA) te ver. Hij wil de onderwijssector de gelegenheid geven om te voldoen aan eerdere afspraken over wekelijks twee uur bewegingsonderwijs. Bisschop (SGP) wijst erop dat er voor geen enkel vak in het basisonderwijs een urenvereiste geldt. Is het niet merkwaardig om exclusief voor bewegingsonderwijs wel zo'n eis in de wet op te nemen?
Van Meenen (D66) wil het bewegingsonderwijs veel meer integreren in het totale onderwijsaanbod, conform het rapport Plezier in bewegen van de Onderwijsraad en de Sportraad.
 

Vakleerkrachten

Westerveld (GroenLinks) vindt dat vakleerkrachten van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding het bewegingsonderwijs moeten verzorgen. Dat is ook goed voor de werkdruk van de leraar, vult Kwint (SP) aan. Maar van Beertema (PVV), Bisschop (SGP) en Rog (CDA) mag gym ook door een basisschoolleerkracht met een vakspecialisatie worden gegeven.
 

Financiën

Van Meenen (D66) heeft een probleem met het ontbreken van een financiële dekking in het initiatiefvoorstel. Het voorstel kost geld, erkent Kwint (SP), maar het levert ook geld op door de geboekte gezondheidswinst. Misschien kan een beroep worden gedaan op het geld dat beschikbaar is gekomen met het preventieakkoord, suggereert Heerema (VVD).
 
De initiatiefnemer zal op een nog te bepalen moment reageren op de inbreng van de Kamer.