Normal_saint-nicholas-2793721__340

Het extra geld om de werkdruk voor leerkrachten tegen te gaan, wordt door scholen voornamelijk besteed aan onderwijsassistenten en extra leerkrachten. Maar wat te denken van alle evenementen die elk jaar georganiseerd moeten worden, zoals de Koningsspelen, Sinterklaas en de schoolfotograaf? Daarvoor kunnen scholen een eventmanager inhuren. Dit meldt RTL Nieuws.

Begin februari hebben het kabinet en het basisonderwijs een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk bij leerkrachten. In het werkdrukakkoord is vastgelegd dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het huidige schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. Dat is gemiddeld 155 euro per leerling. 
 
Veel scholen zetten het extra geld in om onderwijsassistenten en extra (vak)leerkrachten aan te stellen. Daarnaast kiezen scholen voor extra uren leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers. Een andere manier om leraren te ontlasten is het aanstellen van een eventmanager. Deze persoon, die wordt betaald uit het werkdrukpotje, is verantwoordelijk voor alle evenementen in een schooljaar, zoals de Kinderboekenweek, de kerstviering en de schoolreisjes.
 
Aan het begin van het schooljaar inventariseren de eventmanagers de evenementen. Samen met de leraren bespreken ze in welke taken de leerkrachten ontlast wilden worden. De eventmanager is verantwoordelijk voor de jaaragenda en de administratie die erbij komt kijken. Verder stuurt de manager vooral aan en zorgt dat activiteiten worden opgestart door bijvoorbeeld een werkgroep van ouders. 
 
Scholen die gebruik maken van een eventmanager zijn enthousiast. Het blijkt een goed taakverlichtingsmiddel voor de leerkrachten te zijn, waardoor zij zich meer kunnen richten op lesgeven en andere werkzaamheden. Bijkomend voordeel is dat ouders ook meer betrokken worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids