Normal_internet__pc__muis__computer__ict

Het ministerie van onderwijs heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel tot afschaffing van de fusietoets. de PO-Raad roept op om te reageren op de consultatie, die kan nog tot en met 6 augustus. Dit meldt de PO-Raad.

Met het afschaffen van de fusietoets moet het voor scholen makkelijker worden om te fuseren. Dit moet vooral een uitkomst bieden voor schoolbesturen in krimpgebieden waar het leerlingenaantal terugloopt. In april besloot het kabinet de fusietoets voor zowel basis- als middelbare scholen af te schaffen.

Scholen waren tot nog toe terughoudend met fuseren omdat besturen de fusietoets ingewikkeld en ondoorzichtig vinden. Daardoor werden fusies uitgesteld of werd er gekozen voor minder intensieve samenwerking. Het kabinet wil af van die drempel, zodat scholen de ruimte te krijgen om hun onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken.

Vooral het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met forse krimp. Acht op de tien middelbare scholen hebben komend jaar minder leerlingen. In sommige regio’s loopt het aantal leerlingen met wel 30 procent terug.

Ga hier naar de internetconsultatie Afschaffing fusietoets