Normal_verven__kinderen__basisonderwijs__speciaal_onderwijs__creatief

Op deze laatste dag van de maand april kijken we terug op het onderwijsnieuws. Zo deed het nieuwe rapport van de Onderwijsinspectie weer veel stof opwaaien en zetten scholen alle zeilen bij om op tijd aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. En gastouder worden in deze tijd? Dát wordt steeds lastiger.

De (belabberde?) Staat van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie presenteerde zoals elke jaar weer haar rapport De Staat van het Onderwijs. En zoals elk jaar worden we daar niet onverdeeld blij van. De inspectie constateert namelijk dat het  onderwijsniveau in Nederland afglijdt. Al twintig jaar dalen de prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs. Ook op het gebied van kansengelijkheid gaat het nog niet zoals het zou moeten gaan. Maar is het in het Nederlands onderwijs allemaal kommer en kwel?
 

Kinderopvangtoeslag

Het kabinet maakte bekend dat de wijze van financiering van de kinderopvang toch niet verandert. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat niet door. Ouders blijven de mogelijkheid houden kinderopvangtoeslag aan te vragen via de belastingdienst. Wel gaat de belastingdienst verbeteringen doorvoeren om problemen op te lossen. 
 

Gastouderschap niet meer zo rooskleurig

De laatste vijf jaar is het aantal gastouders gedaald met maar liefst 30 procent. De strengere regels, zoals het hebben van een mbo2-diploma, en de soms zeer hoge kosten gooien voor veel gastouders roet in het eten. 
 

Privacywet

De zenuwen beginnen nu toch wel op te spelen bij sommige scholen: nog een paar weken en dan treedt de nieuwe privacywet in werking. Worden er meteen boetes uitgedeeld als een school er nog niet klaar voor blijkt te zijn?
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage blijft onder vuur liggen. Vooral de kosten voor een basisschoolkind zijn de laatste vijf jaar fors gestegen tot wel 37 procent. Armlastige ouders komen in de knel, maar ook scholen worstelen met de financiën.
 

Eindtoets PO

Deze maand maken alle basisschoolkinderen uit groep 8 verplicht een eindtoets. Wij hebben in een vierluik de geschiedenis, beschikbare toetsen en controversies rondom de eindtoetsen voor jullie op een rijtje gezet.
 

Pesten

Pesten is van alle tijden. Daarom blijft de Landelijke Dag tegen het Pesten  (19 april) ook zo nodig. Maar wat kun je als school doen om een pestvrij klimaat te scheppen? Lees het hier!
 

Kort maar krachtig

Kinderen raken op de basisschool al overspannen. Stress door prestatiedruk is de grote boosdoener. 
Ook deze maand werd er gestaakt, dit keer legden Brabant en Limburg het werk neer.
De (vmbo)examens zijn begonnen en de eerste eindexamenstunts lopen alweer uit de hand.
Er is een sectorakkoord gesloten voor het hbo: het leenstelselgeld mag eindelijk verdeeld worden.
 

Meest gelezen artikelen

April had volgens jullie eigenlijk twee interessante toppers. Het artikel over onderwijsminister Slob die vindt dat scholen eens zouden moeten nadenken of ze niet minder lesuren willen inroosteren om de werkdruk voor leraar én leerling te verlichten, kon rekenen op een record aantal lezers. Ook heel interessant vonden jullie ons interview met opiniemaker en schrijver Marianne Zwagerman over de vraag: hoe fout is de term laagopgeleid?
 
Het derde veelgelezen artikel ging over feit dat de onderwijsinspectie bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen vanaf nu meer rekening kan houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het rapport De Staat van het Onderwijs werd ook veelvuldig gelezen en staat daarmee op de vierde plek. Hekkensluiter en ook een beetje vreemde eend in de bijt was het artikel: Geld teruggeëist van Islamitische school na ‘sultaneske’ verbouwing.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids