Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Vandaag begint de examenperiode voor leerlingen in het vmbo in de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en gemengde leerwegen (gl/tl). Dit jaar doen er ruim 109.000 leerlingen vmbo-examen. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

De centraal schriftelijke en praktische examens, ofwel cspe's, in het vmbo bb, kb en gl en de digitale centrale examens vmbo bb en kb mogen in examenjaar 2018 worden ingepland vanaf 3 april tot en met 22 juni. De periode voor profielvakexamens loopt door tot 6 juli. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids