Normal_kind_geld

De vrijwillige ouderbijdrage is de laatste vijf jaren fors gestegen voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Reden hiervoor is dat uitstapjes en digitale leermiddelen steeds duurder worden, volgens de scholen. Onderwijsorganisaties zien de kansenongelijkheid tussen leerlingen groeien. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Ouders zijn voor hun basisschoolkinderen gemiddeld 37 procent meer geld gaan betalen. Op middelbare scholen zijn de vrijwillige ouderbijdragen gemiddeld 27 procent gestegen. Concreet betekent dit een stijging van enkele tientallen euro’s per kind. Scholen ontvingen tientallen miljoenen euro’s meer, zo blijkt uit een analyse van de extra inkomsten van scholen door het AD.
 
Scholen zien geen andere oplossing doordat uitstapjes en digitale leermiddelen een stuk duurder zijn geworden. Zowel de PO-Raad als de VO-raad zeggen te worstelen met de financiën. De basisbekostiging schiet te kort volgens hen en dat maakt dat de verhoging van de ouderbijdrage “een bittere noodzaak” is, volgens de PO-Raad. De VO-raad geeft aan dat scholen vaak extra vakken geven, zoals cultuur of sport en daarvoor een extra bijdrage nodig hebben.
 
Problemen met de vrijwillige ouderbijdrage zijn er al heel lang. Scholen maken er misbruik van door de vrijwillige ouderbijdrage verplicht te stellen. Ouders worden steeds vaker onder druk gezet om allerlei kosten te maken voor bijvoorbeeld apparatuur. Hierdoor komen armlastige leerlingen en hun ouders in de knel. Ouders & Onderwijs en de Algemene Vereniging Schoolleiders maken zich dan ook zorgen dat de kansengelijkheid onder leerlingen afneemt door de grote verschillen in ouderbijdragen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids