Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Op 4 april is de ontwikkelgroep meertaligheid van start gegaan. De intentie van deze groep is mooie en bruikbare materialen ontwikkelen om meertaligheid een goede plek te geven in het onderwijs. Dit meldt SLO.

Op veel scholen wordt de inzet van moedertalen tot op de dag van vandaag verboden. 80 procent van de docenten in het Nederlandse onderwijs is het hiermee eens. De deelnemers in de ontwikkelgroep vragen zich daarom af: hoe brengen we de ideeën en materialen die we ontwikkelen zo naar buiten dat ze het veld goed bereiken? Hierbij richten zij zich op diverse vragen die leven in het onderwijs zoals: Wat is een goede manier om meertaligheid een plek te geven in het onderwijs? Welke materialen heeft de praktijk nodig; waar is behoefte aan? Vanuit welke visie willen we werken en waarom? Wat werkt en wat niet?
 
De verschillen tussen de scholen waar de deelnemers werken of mee te maken hebben zijn groot. Eén deelnemer staat voor de klas in Friesland, waar het Nederlands, Fries en Engels tot voor kort gescheiden werden aangeboden in het onderwijs. Tegenwoordig vloeien de talen meer in elkaar over en wordt dit proces van translanguaging ook meer gestimuleerd. Maar twee andere deelnemers, uit Den Bosch, ervaren nog veel weerstand op school: "Kinderen zouden me raar aankijken als ze opeens wél in het Arabisch mogen overleggen tijdens de rekenles," aldus een van hen.
 
De intentie bij deze groep is unaniem: mooie en bruikbare materialen ontwikkelen waarmee leerkrachten op een betekenisvolle en functionele manier de thuistalen van leerlingen kunnen benutten bij het leren van het Nederlands én het leren in de andere vakken. Daar zullen de deelnemers dan ook hard aan gaan werken in de rest van het kalenderjaar.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids