Minister Slob uit zorgen over aantal thuiszitters

Minister van Onderwijs Arie Slob heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten dat hij ontevreden is over de grote hoeveelheid thuiszitters in Nederland. Ook al neemt het aantal af, de groep met een hoeveelheid van meer dan vierduizend erg groot, en daarom kondigt Slob maatregelen aan om dit aantal omlaag te brengen. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders.

In de meeste gevallen van verzuim gaat het om kortdurend verzuim, het zogeheten ‘spijbelen’. De aanwezige afname van alle vormen van verzuim is volgens Slob het gevolg van de uitvoering van het Thuiszitterspact, dat door alle betrokken partijen is ondertekend.

Slechts 0,14 procent van de leerlingen in het funderend onderwijs zit langer dan drie maanden thuis, echter zijn dit er wel ruim vierduizend. Slob: “Ieder kind heeft recht op onderwijs en ieder kind dat thuiszit, is er één teveel. Daarom blijven we ons gezamenlijk inzetten om ervoor te zorgen dat in 2020 er geen kinderen langer dan drie maanden thuis zitten.” Om dit te bewerkstelligen is het Thuiszitterspact opgericht, wat als gevolg had het sluiten van pacten tussen gemeenten, afspraken over een regionale aanpak en een betere samenwerking. Ook is er een Landelijke Thuiszitterstafel opgericht, welke zich richt op een betere samenwerking binnen de regio om thuiszitters naar school te krijgen. De partners van dit overleg organiseren regelmatig regionale bijeenkomsten waarin de mogelijkheden voor maatwerk voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte worden besproken.

Slof laat in zijn brief eveneens weten dat hij haast maakt met zijn wetsvoorstellen over de doorzettingsmacht van samenwerkingsverbanden en de rol die zij hebben bij de totstandkoming van vrijstellingen voor kinderen die vanwege lichamelijke of psychische redenen niet naar school hoeven binnen de leerplicht. Omdat dit aantal blijft stijgen, ondanks de toename van maatwerk van scholen, wil Slob de expertise van deze samenwerkingsverbanden inzetten bij de totstandkoming van deze vrijstellingen. Verder vindt hij het belangrijk “dat de mogelijkheden voor maatwerk optimaal worden benut voor leerlingen die dat nodig hebben.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids