Normal_geweld_agressie

Het conflict dat al geruime tijd gaande is tussen scholenkoepel Blick en de gemeente Capelle aan den IJssel blijft voortduren. Deze week stapte wethouder Josien van Cappelle op, waardoor de zorgen nog groter lijken te zijn. Dat meldt het AD.

Wethouder Van Cappelle (D66) kon zich niet vinden in de aanpak van het college en besloot daarom deze week te vertrekken. Naar eigen zeggen heeft ze altijd aangedrongen op een goede relatie tussen de gemeente en Blick. Toch wilde ze dat de manier van handelen van de onderwijskoepel werd onderzocht na een aantal zorgelijke signalen van andere schooldirecteuren. Volgens die directeuren is er sprake van een ‘schrikbewind' en zijn er zorgen over de financiële situatie van Blick.

De gemeente Capelle en onderwijskoepel Blick gaan niet graag samen door één deur, zeker niet sinds basisschool De Catamaran eerder dit jaar noodgedwongen moest sluiten. De sluiting van de basisschool werd door de gemeente door middel van een rechtszaak tegen Blick geprobeerd te tegen te gaan, maar de gemeente werd niet in het gelijk gesteld.

De betrokken partijen willen dat er een onderzoek komt waarin de zaak nader wordt belicht. Over de manier waarop dat onderzoek tot stand moet komen bestaat echter eveneens een verschil van mening. Zo is de gemeente Capelle bezig met een onafhankelijk onderzoek, waaraan ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor pleit. Onder meer Blick geeft daarentegen de voorkeur aan een bemiddelaar die met behulp van de commissaris van de Koning, Jaap Smit, wordt ingezet. Wat er uiteindelijk tot stand gaat komen, is  nog onduidelijk. De partijen hopen in ieder geval zo snel mogelijk te zijn verlost van de slepende kwestie, die tot nog toe voor veel ellende heeft gezorgd.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids