Logo_de-vreedzame-schoollogo

Dit schooljaar starten er ruim 65 scholen met het programma De Vreedzame School. Dat brengt het totaal op ruim negenhonderd vreedzame scholen in Nederland. Op deze scholen voelen kinderen zich gehoord en gezien, krijgen zij een stem en leren kinderen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingmediatie is een belangrijk werkzaam element van het lesprogramma. Dat meldt CED-Groep. 

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen waarin aandacht wordt besteed aan de sociale competenties van de leerlingen en democratisch burgerschap. Het programma gaat uit van een school als leefgemeenschap, waarbinnen kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap.

'De Vreedzame School' is ontwikkeld door de CED-Groep/Eduniek en heeft als doel leerlingen laten opgroeien tot verantwoordelijke en actieve leden van onze samenleving. De klas en de school zijn oefenplaatsen hiervoor. Kijk voor meer informatie op www.vreedzameschool.nl. 

(Dit is een advertorial)