Normal_klas__leerlingen__juf__uitleg__jongen

Op Nederlandse basisscholen zijn het afgelopen jaar bijna twee keer zoveel kinderen geschorst als het jaar ervoor. Volgens de Onderwijsinspectie is er ook sprake van een toename in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het AD.

Kinderen op de basisschool worden niet zomaar geschorst. Als dat wel noodzakelijk is, is het voorval ook vrij ernstig. Te denken valt aan fysiek of verbaal geweld waarbij de veiligheid van leeftijdsgenoten of leerkrachten op het spel staat. Schorsingen vinden het meest plaats op openbaren scholen in de grotere steden. Flevoland telde het afgelopen jaar de meeste gevallen. Verder valt op dat het voornamelijk jongens zijn die een paar dagen van school gestuurd worden. De boosdoeners kampen daarnaast vaak met psychische problemen.

Sinds augustus 2014 moeten basisscholen melding maken van een schorsing. Volgens de inspectie gaat er tijd overheen voordat scholen zich de regel hebben eigengemaakt. Dat zou ook de verdubbeling van het aantal schorsingen kunnen verklaren. Dit gaat echter niet op voor het speciaal onderwijs, waar het aantal schorsingen sinds 2014 niet is toegenomen. Daarbij moet wel vermeld worden dat het leerlingenaantal in het speciaal onderwijs is afgenomen.

Ook op middelbare scholen is een toename te zien van het aantal schorsingen. Hierbij gaat het, net als op basisscholen het geval is, voornamelijk om de grote steden. Daarnaast zijn het jongens die in meer dan driekwart van de gevallen worden gestraft. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids