Normal_docent__leraar__uitleg__les__bord__uitleg

De PvdA wil de invoering van het Lerarenregister uitstellen. De partij wil ruim de tijd nemen om het register, wat zowel toegejuicht als verguisd wordt, te implementeren in het onderwijs. Dit meldt Trouw.

De PvdA stelt vandaag in de Eerste Kamer voor om de invoering van het Lerarenregister met minimaal negen maanden uit te stellen. De geplande datum hiervoor is nu 1 augustus. De partij is niet direct tegen het lerarenregister maar wil wel de tijd nemen om alle haken en ogen zorgvuldig te bekijken. Bovendien kent het register zowel fervente voor- als tegenstanders. De sectorraden hebben de Eerste Kamer eerder gewaarschuwd voor het gebrek aan draagvlak voor het register onder docenten.
 
Volgens de PO-Raad is ook veel gesproken over de mogelijkheid om het lerarenregister terug te draaien wanneer het niet naar behoren werkt. De raad is blij met voorstel van de PvdA. Een woordvoerder: "Wij hebben meer tijd nodig om het fatsoenlijk te regelen."
 
Dekker verwacht dat leraren 45 minuten per jaar bezig zijn met het invoeren van professionaliseringactiviteiten. Welke deze precies zijn, wordt nu onderzocht door een commissie van leraren en wetenschappers. Zij krijgen de wettelijke taak om de criteria op te stellen voor bevoegde leraren.
 
Vanaf 2026 moeten docenten verplicht vermeld staan in een register voor leraren met een bevoegdheid. Het register wordt vanaf augustus dit jaar geleidelijk ingevoerd. Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en is bedoeld om de positie van docenten te versterken. Inmiddels hebben 68.000 leraren het Lerarenregister ondertekend.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids