Normal_niqab-1621517_960_720

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren voorgestemd voor het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding, zoals een boerka of niqaab maar ook maskers, bivakmutsen en helmen. Deze maatregel, in de volksmond bekend als het 'boerkaverbod, gaat onder meer gelden voor het onderwijs. Dit melden NRC Handelsblad en Verus.

Vorige week werd al duidelijk dat een meerderheid van de Kamer voorstander is van het plan van minister Plasterk. Ondanks een negatief advies van de Raad van State schaarden de VVD, PvdA, CDA en SP zich achter het voorstel om gezichtsbedekkende kleding te verbieden in het onderwijs, zorginstellingen, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Dit omwille van de veiligheid en de dienstverlening. Wie het verbod schendt, kan een boete krijgen van 400 euro.
 
Voor scholen betekent het boerkaverbod dat niet alleen personeel en leerlingen geen boerka of andere gezichtsbedekkende kleding mogen dragen op het terrein van de school. Ook ouders die de school bezoeken voor bijvoorbeeld een ouderavond moeten zich aan het verbod houden. Christelijke scholenvereniging Verus is fel tegen het verbod in het onderwijs omdat zij onder meer vreest dat dit het contact met ouders die het betreft zal ondermijnen.
 
Volgens Verus is de regelgeving niet alleen overbodig maar ook "principieel onjuist". De vereniging is het ermee eens dat het om "pedagogisch-didactische redenen onwenselijk" is om het gezicht te bedekken, maar scholen hebben nu al het recht om zelf kledingvoorschriften daarvoor op te stellen. Verus vindt het niet de taak van de overheid om kledingregels aan het onderwijs op te leggen. De stichting is bovendien bang dat dit in de toekomst tot nog meer regels voor kleding zal leiden. Verus is van plan haar standpunt duidelijk te maken aan de Eerste Kamer. Pas wanneer deze akkoord gaat, zal het verbod ingevoerd kunnen worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids