Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Het ministerie van Onderwijs wil deze positieve beweging kracht bijzetten met uitbreiding van het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Rijksoverheid.

Daarnaast willen de bewindslieden investeren in het vergroten van de deskundigheid van docenten. De komende jaren stelt minister Bussemaker 4 miljoen euro beschikbaar voor interne cultuurcoördinatoren om zich verder te professionaliseren met de opleiding tot cultuurbegeleider. De minister geeft bovendien 5 miljoen euro uit aan een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen.

Eerder maakte ze al bekend de komende jaren 1,2 miljoen euro extra per jaar vrij te maken voor de impuls muziekonderwijs. Ook intensiveert ze het cultuuronderwijs op het vmbo met 1,2 miljoen euro per jaar.

In 2013 heeft kwam Bussemaker met het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit'. Jaarlijks investeert ze 10,2 miljoen euro in cultuureducatie, andere overheden matchen dit bedrag. Onderzoek wijst uit dat er sinds de start van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op deelnemende scholen meer cultuuronderwijs wordt gegeven en de kwaliteit ervan is verbeterd. Steeds vaker sluit het aanbod van de culturele sector aan op de wensen van scholen zelf.

Door een subsidieregeling van 25 miljoen euro kunnen scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van hun muziekonderwijs te vergroten. De regeling is populair – van 557 scholen is dit schooljaar de aanvraag gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017 inschrijven voor het schooljaar 2017 – 2018.

In het voortgezet onderwijs stimuleert de bewindsvrouw goed cultuuronderwijs op verschillende manieren. Op het mbo kunnen studenten een culturele kortingskaart aanvragen. 88 procent van de mbo-studenten heeft deze zogenaamde MBO-card aangevraagd. Ook scholieren op de havo en het vwo kunnen een cultuurkaart aanvragen. 72 procent van de middelbare scholieren beschikt over een CJP-kaart.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids