Normal_boosth003_140515

Kinderen en jongeren meer laten bewegen door middel van serious gaming. Vandaag wordt het project BOOSTH gepresenteerd op Gezonde School ’t Spoor te Maastricht, waarna het de komende twee jaar op verschillende basisscholen in Maastricht, Sittard-Geleen, Kerkrade en Venlo geïmplementeerd zal worden. Het Maastricht UMC+ gaat onderzoeken of het gebruik van het project daadwerkelijk leidt tot duurzame gedragsverandering. Dat meldt Maastricht UMC+.

Veel jongeren hebben een ongezonde leefstijl. Ze eten te veel, te vet en te zoet, en bewegen te weinig. Consequentie daarvan is overgewicht, een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen in de wereld, in Nederland, en ook in Limburg. Zwaar overgewicht, ofwel obesitas, kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, te hoge bloeddruk en slaapapneu. Om te voorkomen dat kinderen overgewicht of zelfs obesitas ontwikkelen, is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Het veranderen van de leefstijl is echter weerbarstige materie. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk ingesleten gewoontes te veranderen.

Kinderen en jongeren besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het spelen van computergames. ‘We BOOSTH Limburg’ maakt daar op een slimme manier gebruik van. Het is een avontuurlijke ‘jump and run’ game met drie werelden van elk twintig levels. Jongeren kunnen punten verdienen door de game te spelen. Maar om een level hoger te komen, moet de speler ook bewegen met de BOOSTH-activiteitenmeter om de pols. Via basisscholen en COACH worden de jongeren benaderd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionaris van Maastricht Sport en de JOGG-regisseur. De game vormt een integraal onderdeel van de aanpak die een gezonde leefstijl van jongeren bevordert.

Expertisecentrum COACH, dat de gezondheid van kinderen met overgewicht en obesitas beoogt te verbeteren onder meer door het verbeteren van de leefstijl, gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de interventie BOOSTH daadwerkelijk leidt tot meer bewegen. Daartoe wordt de game geëvalueerd onder ruim tweeduizend basisschoolleerlingen in Limburg en ruim honderd kinderen die deelnemen aan het COACH-programma. Kinderarts Anita Vreugdenhil van COACH/ Maastricht UMC+: “We denken met deze tool kinderen en jongeren op een speelse manier meer aan het bewegen te krijgen, zodat de kans op gezondheidsproblemen wordt verminderd. Het onderzoeksteam van COACH zal de komende jaren onderzoek doen naar de concrete resultaten.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids