Normal_kinderen_internet

Leerlingen uit het basisonderwijs blijken door een typecursus niet alleen blind de juiste toetsen in te drukken, maar ze ontwikkelen ook betere spel- en opstelvaardigheden op de computer. Dat blijkt uit onderzoek van Nijmeegse onderwijskundigen. Dat meldt de Volkskrant.

Scholen worden steeds digitaler. De leerlingen moeten dan ook steeds vaker op de computer of tablet werken op school. Leerlingen die een typecursus hebben gevolgd blijken bij het maken van toetsen en opdrachten op de computer taalvaardiger dan leerlingen die niet een dergelijke cursus hebben gevolgd. “aar zo'n cursus kost meestal geld. Eigenlijk moet op de basisschool systematische aandacht worden besteed aan blind typen”, pleit hoofdonderzoekster Henny van der Meijden.

Voor het onderzoek werden 234 basisschoolleerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende scholen die een typecursus hebben gevolgd vergeleken met leerlingen zonder cursus. Bij de kinderen werden voor ze een cursus volgden testjes afgenomen om hun taalvaardigheid op de computer te bepalen, met onder meer een dictee. Ook moesten de kinderen een opstel typen aan de hand van plaatjes. De testen werden nog eens uitgevoerd nadat de kinderen een typecursus hadden gedaan.

Uit de testjes bleek dat de cursisten met sprongen vooruit waren gegaan wat betreft taalvaardigheid op de computer. De leerlingen die een typecursus hadden gevolgd, maakten gemiddeld 6 fouten in het dictee en de niet-cursisten maakten er gemiddeld 8. Ook de opstellen van de cursisten waren gemiddeld langer en beter.  Hoe het komt dat de leerlingen met typecursus beter zijn in taalvaardigheid is niet duidelijk. “Waarschijnlijk vergt het zoeken naar letters op het toetsenbord veel denkvermogen voor kinderen zonder typecursus. Zo veel, dat ze minder denkkracht besteden aan spellen of goed schrijven”, legt Van der Meijden uit. “Een andere optie is dat de opdrachten in de typecursus zelf invloed hebben. Door de cursus zijn de kinderen toch al gauw 10 minuten per dag meer bezig met taal dan andere kinderen.” In een vervolgonderzoek hoopt Van der Meijden het verband tussen blind typen en taalvaardigheid te verklaren.

© Nationale Onderwijsgids