Logo_kkt2015-logo-groen-klein

De landelijke Kinderklimaattop 2015 vindt vrijdag 6 november plaats in Dordrecht. In de Duurzaamheidsfabriek bespreken zo'n 60 kinderen van verschillende scholen uit het hele land ideeën om klimaatverandering tegen te gaan. Het beste idee wordt meegegeven aan de Nederlandse klimaatdelegatie voor de Klimaattop van de Verenigde Naties, die eind november start in Parijs. Dat meldt gemeente Dordrecht.

Groene Voetstappen wordt jaarlijks afgesloten met een Kinderklimaattop. Iedere school mag daarvoor vier kinderen afvaardigen. De school zelf bepaalt de criteria op basis waarvan de kinderen naar de Kinderklimaattop gaan. Tijdens de Kinderklimaattop bootsen de deelnemers een VN-top na. Zo'n 60 kinderen uit het hele land bespreken dan ideeën om klimaatverandering tegen te gaan. Dat gebeurt in vijf thema's: 'Weer en schone lucht', 'Duurzame schoolgebouwen', 'Duurzame mobiliteit', 'Natuur en milieu' en 'Water'. Deze workshops worden begeleid door wethouders, een heemraad, een boswachter en andere deskundigen.

Eind 2015 komen wereldleiders bij elkaar in Parijs op de VN-klimaattop. De afspraken die zij daar maken zijn bepalend voor de oplossingen van het klimaatvraagstuk. In het najaar geven tienduizenden kinderen in heel Europa het goede voorbeeld aan de wereldleiders. Dat doen ze door zelf op een milieuvriendelijke manier naar school te gaan. Bovendien bedenken de kinderen zelf ideeën om klimaatproblemen op te lossen of verder te voorkomen en gaan op de Kinderklimaattop daarover in gesprek met Nederlandse bestuurders.

Kinderen van verschillende scholen praten en onderhandelen vandaag in workshops over hun ideeën. De kinderen presenteren vervolgens hun beste idee aan een vakjury. Die bepaalt welk idee als Gouden Tip wordt meegegeven aan de klimaatdelegatie voor de VN Klimaattop in Parijs. Tussentijds maken de kinderen kennis met de Duurzaamheidsfabriek. Hier werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan praktisch duurzaamheidsonderwijs voor een nieuwe generatie technici. 

© Nationale Onderwijsgids